Naše poradenské služby

FPFA ® (Fully People-Focused Approach) - náš jedinečný, v praxi overený systém, s prístupom úplne zameraným na ľudí, sme vytvorili pre efektívne zlepšovanie firiem a ľudí. V súlade s tým vám ponúkame nasledovné poradenské služby:

Vstupná konzultácia

Prvý rozhovor zdarma o ponúkanom systéme FPFA ® - navrhovaných metódach, projektoch, priebehu a efektívnosti prípadnej spolupráce.

Vypracovanie ponuky služieb

Vypracovanie rámcovej ponuky "šitej na mieru" špeciálne pre Vašu firmu. ZLEPŠOVANIE V DOBRÝCH AJ V ZLÝCH ČASOCH.

Zahájenie spolupráce

Podľa vzájomnej dohody o rozsahu prác, konzultácie, koučing a vypracovanie dokumentácie pre systém STÁLEHO ZLEPŠOVANIA.

Optimalizácia stratégie

Spolupráca pri zlepšení stratégie (v dobrých aj v zlých časoch) a jej implementácia do firemnej praxe.

Meranie výkonnosti

Koučing a spolupráca pri zefektívnení systému plánovania a merania výkonov ľudí. Vypracovanie dokumentácie.

Vyhodnocovanie výkonov

Poradenstvo a spolupráca pri vytvorení a zavedení zlepšeného systému vyhodnocovania výkonov ľudí. Vypracovanie dokumentácie.

Štandardizácia

Poradenstvo a projektový manažment pri vytvorení a zavedení zlepšeného systému štandardizácie firemných činností. Vypracovanie dokumentácie.

Systém stáleho zlepšovania (SSZ)

Projektový manažment pri vytvorení a zavedení systému SSZ. Vypracovanie dokumentácie. Detailné informácie o SSZ nájdete v sekcii METÓDY A PROJEKTY.

Zlepšená organizačná štruktúra

Koučing a poradenstvo pri zefektívnení organizačnej štruktúry v súlade so zavedenými novými systémami. Vypracovanie dokumentácie. Podrobnejšie v sekcii PROJEKTY.

Osobný rozvoj a organizačné učenie

Poradenstvo, koučing a spolupráca pri vytvorení plánov osobného rozvoja ľudí a ich zavedení do praxe. Školenia a workshopy pre systém organizačného učenia.
Podľa potreby aj osobný koučing.
Pre našich klientov poskytujeme literatúru z našej knižnice s viac než 700 titulmi.

Ďalšie služby

Poradenstvo, konzultácie a školenia
na základe vlastných skúseností :
- leadership, management a motivácia
- vyhľadávanie spoľahlivých dodávateľov
- ako robiť zahraničný obchod
- ako rozbehnúť firmu v zahraničí
- ako predať firmu.

O nás

Ponúkame 28-ročné skúsenosti v podnikaní spolu s najmodernejšími metódami a mladíckym zanietením. STÁLE ZLEPŠOVANIE všetkých pracovných činností súbežne s ich každodenným vykonávaním je dnes jedinou cestou k dlhodobej prosperite. Najefektívnejšie je zavádzanie podnikových systémov, ktoré ľudia chápu a vedia ich používať v praxi. KAŽDÁ FIRMA JE LEN TAKÁ DOBRÁ, AKÝCH MÁ DOBRÝCH ĽUDÍ. Vážime si podnikateľov, lídrov, manažérov a každého, kto mení veci k lepšiemu. Potešila by nás spolupráca s Vami na riešení Vašich úloh. Alexander Suja

Potrebujete viac informácií ?

Pozrite, prosím, do hlavného menu alebo kliknite na KONTAKT.

Ceny

Ak si želáte podrobnejšie informácie, ozvite sa, prosím.

Vstupné rozhovory

ZDARMA

  • Prvá konzultácia o ponúkanom systéme FPFA - navrhovaných metódach, spôsobe, priebehu a efektívnosti prípadnej spolupráce je bezplatná. Účelom je podrobnejšie prediskutovať obsah a podmienky možnej spolupráce.

Projekty

PODIEL Z PRÍNOSOV

  • ZO ZLEPŠOVANIA KONKRÉTNYCH PROJEKTOV - ponúkame ako jednu z foriem odmeny za našu prácu - AŽ PO ICH REALIZÁCII. Riadime sa hlavným princípom NAJPRV VÝSLEDKY, POTOM PENIAZE.

Jednotlivé práce

CENA DOHODOU

  • môže byť ďalšou formou odmeny pre práce menšieho rozsahu, napríklad buď - ako jednorazová platba za ucelenú, zrealizovanú prácu, resp. menší projekt - alebo úhrada práce za dohodnutý čas.

Werner Beneken, HDO Nemecko: "Poznám Alexandra viac než 10 rokov, vie čo hovorí. Zameranie na prednostné zlepšovanie ľudí je v každom prípade dobrá voľba."

"Systém FPFA je dobrý nástroj pre zlepšovanie firemnej stratégie aj zvyšovanie výkonnosti ľudí v oblasti konštrukcie foriem, simulácie procesu tlakového odlievania kovov aj pre aditívne technológie"

"Je to rozsiahly a komplexný systém zlepšovania prednostne zameraný na záujmy ľudí a ich rozvoj."

"Dobrý systém zlepšovania pre firmu vyrábajúcu presné a zložité strojárske komponenty."

Blog