Trhové podiely sa prerozdeľujú hlavne v zlých časoch.

To je jedna z mála dobrých vecí v čase krízy. A samozrejme, asi ťažko môže každá firma túto možnosť využiť.

„Dobré časy“, „zlé časy“ – každý si o tom myslí svoje. Raz prežívame dobré obdobia, potom zase zlé. K tomu treba pripočítať, že to, čo je pre jedného „dobré“, to isté môže byť pre druhého „zlé“. A čo tak ešte firmy, ktoré pozostávajú z viacerých ľudí. Tie úvodzovky sú asi na mieste.

Celé hospodárstvo, či svetové alebo národné buď rastie, stagnuje alebo klesá. A firmy, ktoré ich tvoria, tiež. Ťažko sa v tom vyznať.

Vyhodnotiť situáciu, v ktorej sa firma práve nachádza, môže byť užitočné pre ďalší postup v procese zlepšovania v čase krízy.

Ponúkame Vám ako inšpiráciu návrh oblastí pre hodnotenie situácie vo forme myšlienkovej mapy.

V zlých časoch sa zvyčajne viac šetrí. To, čo obvykle na krízu zaberá a čo nie, je znázornené v nasledujúcich dvoch obrázkoch.

Finančná tieseň je jedným z najdôležitejších znakov, že má firma problémy. Predkladáme Vám pre inšpiráciu príklad opatrení vo forme myšlienkovej mapy.

Pár nápadov k implementácii vybratých projektov je uvedených v nasledovnom obrázku.

Trochu iný uhol pohľadu na opatrenia pre zlé časy ponúkame v nasledujúcich obrázkoch.

Všetky uvedené podklady majú slúžiť len ako nápoveda k procesu analýzy, výberu a realizácie opatrení v zlých časoch firmy.

Každá firma zažíva dobré a zlé časy. Zvláštne je, že v tej istej dobe môžu niektoré firmy rásť a iné zase zaznamenávajú pokles. A ďalšie profitujú najviac vtedy, keď sa väčšina firiem borí s problémami. V súlade s heslom: „Čím horšie, tým lepšie“. Pre tieto firmy je v kríze ideálny čas pre intenzívne zlepšovanie. Viac informácií nájdete v sekciách METÓDY – PRE „DOBRÉ ČASY“ a PROJEKTY – PRE „DOBRÉ ČASY“.

V každom čase a v každej situácii je prínosom zlepšovanie, rozvíjanie a obohacovanie firmy.

Po vyhodnotení situácie a výberu opatrení je dobré pouvažovať o vytvorení projektu pre zlepšenie firemnej situácie v súlade so zásadami projektového managementu.

Keďže vieme, že život firmy prebieha v cykloch „hore – dole“, asi najdôležitejšie je včas zistiť, že pre firmu začína obdobie poklesu. Pretože zlepšenie zatiaľ ešte každý prežil. Teda temer každý.

Treba nájsť konkrétne opatrenia práve pre Vašu firmu.

Využite naše skúsenosti a schopnosti pre efektívnu spoluprácu v ťažkých časoch a neváhajte nás kontaktovať.