V našej praxi sa dobre osvedčila metóda myšlienkovej mapy pre rôzne účely použitia. Pre inšpiráciu Vám predkladáme firemnú stratégiu našej firmy ASCON I vo forme myšlienkovej mapy.

zlepšovanie seba a druhých

Prax ukazuje, že viaceré pohľady na tú istú vec môžu byť veľmi efektívne.

Naše skúsenosti potvrdzujú, že prínosy vo výške 10 %, 20 % ba až 30 % vo výkonnosti riešenej oblasti alebo celej firmy, sú reálne.

Po vstupnom rozhovore je možné pokračovať diskusiou o predstave čo, ako a kedy by malo byť riešené. Alebo je možné napr. uskutočniť osobný koučing s majiteľom alebo človekom zodpovedným za rozvoj a zlepšovanie. Ďalšou alternatívou je priamo zahájiť riešenie určitého problému s pracovníkom zodpovedným za danú oblasť. Dôležité je rešpektovať zvyklosti konkrétnej firmy a venovať sa skutočným potrebám.

Podrobný popis poskytovaných služieb nájdete v sekcii SLUŽBY.

Návrh tém pre projekty si môžete pozrieť v sekcii PROJEKTY.

Podstatné je však začať hneď.