Naše znalosti a skúsenosti sme zhrnuli do originálneho systému FPFA (Fully People – Focused Approach), s prístupom plne zameraným na ľudí. 

systém FPFA

Viacero ciest vedie k cieľu. A zároveň platí, že každá firma je iná, jedinečná. Vyrába iné výrobky alebo poskytuje iné služby ako druhá firma. Pracuje v inom odvetví, v inom prostredí, má iných ľudí, iné stroje, pracovné postupy, know-how a ďalšie.

Preto systém FPFA, ani žiadny iný systém, nie je možné šablónovite použiť pre viacero firiem. Použiť možno len principiálne riešenia.  Inak sa vynaložené zdroje a čas minú účinkom.

Vždy je nutné vytvoriť riešenie a postupnosť krokov pre každú konkrétnu firmu zvlášť „šité na mieru“. 

Pre našich klientov máme pripravené viaceré vzorové postupy a riešenia. Časť z nich nájdete v sekciách METÓDY a PROJEKTY. Pre ďalšie tu nie je dosť miesta. Naviac by to bolo len málo prínosné, keďže je potrebné najprv poznať okolnosti a podmienky fungovania každej firmy. Uvedomujeme si to a preto ponúkame vstupné rozhovory bezplatne.

Vy viete, čo robiť pre to, aby ste predávali svoje výrobky alebo služby, aby Vaša firma fungovala. Ak by ste však chceli, aby fungovala ešte lepšie, systematickejšie a s menšou námahou, radi by sme sa podieľali na takomto projekte.