Príbeh z praxe.

Prišla k nám pracovať Natália. Prekvapila nás už pri prijímacom pohovore keď na stroji, na ktorom sme zisťovali manuálne zručnosti, predviedla oslnivý výkon. A prekvapuje nás dodnes ako sa neustále zlepšuje. Vyrábame malé, ale zložité elektronické zariadenia. Od začiatku mi Natália hovorila, […]

Naozaj sa dá zlepšovať ľahko a rýchlo?

Áno. A teraz príde to protivné ale: ale treba dodržať niekoľko zásad. Zlepšovanie je vlastne želaná zmena. Zlepšovanie je zložitý systém, preto treba postupovať systematicky: premyslene – plánovite – usporiadane – pravidelne. Zlepšovanie je jedinou možnosťou ako optimálne rozvíjať rozbehnutú firmu. […]

To sa povie, že zlepšovať. Ale ako?

Predstavme si, čisto teoreticky, že sa nájde voľakto taký drzý, že povie: Ak chcete zvýšiť výkonnosť pri menšej námahe, urobte toto: Vyjasnite si záujmy majiteľa, vedenia a ľudí a harmonizujte ich. Vypracujte alebo optimalizujte svoju firemnú stratégiu a zomknite okolo nej ľudí. Uplatňujte […]

Na čo je systematické zlepšovanie dobré?

Možno na nič. A možno na všetko. Záleží na tom o čo komu ide. Ponúkajú sa dva protichodné názory. Jedni hovoria, že zlepšovanie netreba. Firma celkom dobre funguje už roky, rastie a tvorí zisk. A žiadny systém neustáleho zlepšovania nemá […]