Áno. A teraz príde to protivné ale: ale treba dodržať niekoľko zásad.

Zlepšovanie je vlastne želaná zmena. Zlepšovanie je zložitý systém, preto treba postupovať systematicky: premyslene – plánovite – usporiadane – pravidelne.

Zlepšovanie je jedinou možnosťou ako optimálne rozvíjať rozbehnutú firmu. Teda okrem čakania na zázrak. Všetko dobré aj zlé vo firme vytvárajú ľudia. Preto je prednostné zameranie na ľudí také efektívne.

Firma, to sú predovšetkým ľudia, vytvárajú celé bohatstvo firmy. Schopnejší a ochotnejší ľudia potom rýchlejšie a lepšie zlepšujú všetko potrebné.

Neexistujú dve rovnaké firmy, už len preto, že v každej firme pracujú iní ľudia. Každý človek je jedinečný a aj každá firma je jedinečná. Preto šablónové riešenia pri zlepšovaní nefungujú. Správny postup je vytvoriť a implementovať riešenie „šité na mieru“ danej firmy.

Pri zlepšovaní ľudí je dôležité zvoliť správny pomer individuálneho a spoločného prístupu. Každý je samostatným človekom a zároveň súčasťou skupiny ľudí. Často sa individuálna stránka človeka podceňuje.

Všímať si a rozvíjať talent a silné stránky človeka. Pomáhať ľuďom prísť na to, aká práca je pre nich tá pravá, lebo len tá ich môže naozaj baviť. Potom môžu podávať vysoký výkon s malou námahou.

Dobrý spôsob môže byť žiadať ľudí o ich názor – čo a ako by sa dalo robiť lepšie. Trvale prejavovať záujem o nové nápady a podporovať kreativitu ľudí. Poskytovať ľuďom pozitívnu spätnú väzbu a primerane odmeňovať prínosy z nových riešení. Časom môžu tieto odmeny predstavovať významný podiel z celkového príjmu, ktorý je krytý skutočnou dodatočnou pridanou hodnotou.

Nový prístup k ľuďom typu: slušnosť – kľud – rešpekt – dôvera, bude viesť k vyššej kreativite, novým nápadom a riešeniam. V praktickom živote firmy to prinesie zlepšené procesy, výrobky a služby, zníženie nákladov, vyššiu produktivitu, vyšší zisk a dlhodobú prosperitu.

V prvej fáze nového typu zlepšovania, plne zameraného na zlepšovanie ľudí, môže byť veľmi prínosné vyjasniť záujmy vedenia a záujmy ľudí a pokúsiť sa ich harmonizovať. Dobre pre to môže poslúžiť zlepšená alebo novovytvorená firemná vízia a stratégia. Upresniť smerovanie firmy pre nasledujúcich niekoľko rokov.

Správna komunikácia a dosiahnutie prijatia strategického zámeru väčšinou ľudí sú zásadné prvky zlepšovania zameraného prednostne na zlepšovanie ľudí. Úspešnosť implementácie neustáleho zlepšovania určuje to, čo si o tom ľudia myslia a čo sú schopní a ochotní pre zlepšovanie urobiť.

Leadership a management treba prispôsobiť novej úlohe riešenia a implementácie systému neustáleho zlepšovania zameraného prednostne na zlepšovanie ľudí. Prínosná môže byť optimalizácia organizačnej štruktúry firmy. Ponúka sa možnosť jej doplnenia o časť sieťového typu, ktorá lepšie podporuje kreatívne činnosti. Zároveň je vhodné upraviť systém motivácie a posilniť tímovú prácu.

Dobre urobená štandardizácia procesov a hlavných činností tvorí základňu údajov o súčasnom stave. Porovnaním nového, zlepšeného stavu s pôvodným je možné jednoznačne stanoviť mieru zlepšenia. Alebo zistiť, že k zlepšeniu vlastne nedošlo. Bez zdokumentovania aktuálneho stavu je prakticky nemožné vyhodnotiť prínosy zlepšovania.

Vhodne zvolená štruktúra neustáleho zlepšovania je predpokladom pre dobré fungovanie procesov zlepšovania. Jeho jadro má tvoriť zameranie na prednostné zlepšovanie ľudí – ich odborných kompetencií a emočnej inteligencie. Prínosom sú potom lepšie schopnosti a väčšia ochota ľudí.

Optimalizované plánovanie a meranie výkonov ľudí umožňujú jednak spravodlivé odmeňovanie a zároveň vytvárajú informačnú základňu pre procesy zlepšovania. Dôležité je dbať na vzájomnú vyváženosť systému neustáleho zlepšovania s ostatnými podnikovými systémami.

Systematické vzdelávanie má zohľadňovať strategický zámer firmy a zároveň osobné záujmy každého pracovníka. Je veľmi dôležité, aby bol pri výbere vzdelávania rešpektovaný princíp dobrovoľnosti.

Plány osobného rozvoja sú podstatným dokumentom celého procesu zlepšovania, takpovediac čerešničkou na torte. Predstavujú dohodu pracovníka s vedením firmy, spájajú spoločné firemné záujmy s individuálnymi záujmami. Týmto spôsobom zároveň obsahujú aj plánovanie dlhodobej prosperity a jej realizáciu všetkými pracovníkmi vo firme. Dobre urobené plány osobného rozvoja, ktoré sú správne vyhodnocované a aktualizované, sú tiež nositeľmi posolstva vedenia firmy každému človekovi, že je pre firmu užitočný a že sa s ním počíta v nasledujúcich rokoch. A opačne, manažéri a vedenie firmy zistia z celého priebehu vytvárania plánu osobného rozvoja o čo pracovníkovi ide a aká je jeho úroveň zapojenia sa do života firmy. Inými slovami – ako je pracovník schopný a ochotný pracovať na svojom vlastnom raste a zlepšovaní.

Lídri a manažéri by si mali často dávať otázku: „Robíme pre našich ľudí dosť, aby sa mohli zlepšovať?“ Úzko to súvisí s odvekou otázkou, ktorú si ľudia nosia v sebe: „Prečo by som mal robiť viac a lepšie?“ Keď im to bude dávať zmysel, tak budú. Ľudia si vedia spočítať, čo sa im oplatí.

Ku každému človeku treba pristupovať individuálne. Podporovať ho vo vytváraní svojho plánu osobného rastu a vytvárať mu podmienky pre jeho plnenie. Každý človek žije vo svojom vlastnom svete, ktorý sa líši od svetov druhých. Preto je veľmi dôležité prispôsobiť rast a rozvoj šitý na mieru pre každého človeka zvlášť.

Ľudí treba viesť tak, aby si do maximálnej možnej miery riešili úlohy sami, aby sami prichádzali s nápadmi a návrhmi a realizovali ich svojím vlastným spôsobom. Samozrejme, štandardizované postupy je nutné dodržať.

Veľmi prínosné je otázkami naviesť človeka k vlastnému riešeniu. A potom ho povzbudzovať pri realizácii jeho nápadu.

Čím viac sme ľudí nechali, aby sa rozvíjali po svojom, tým lepšie výsledky dosahovali.

Zlepšovanie treba zamerať na to, čo človeku ide dobre a nie na to, čo mu nejde – to radšej nech nerobí. Správna cesta je rozvíjať talent a silné stránky, aby mohol človek podávať vynikajúci výkon. Rozvíjaním toho, na čo talent nemá, sa dá dosiahnuť prinajlepšom len priemerný výsledok.

Ľudom je prínosné neustále pripomínať, že zmena k lepšiemu je možná, hoci to veda a výskum potvrdili až v tomto storočí. Človek si môže vytrénovať mozog temer v čomkoľvek, podobne ako svaly. Veda dokázala, že mozog je tvárny, zlepšuje svoje schopnosti v tom, čo človek opakovane robí.

Kto chce pristupovať k zlepšovaniu celistvo, je veľmi prínosné zahrnúť aj mimopracovné aktivity. Dôvod je zrejmý. Do práce chodí to isté telo a tá istá hlava. Keď je človek viac v pohode doma, určite sa to prejaví aj na kreativite a celkovej výkonnosti v práci.

Veľa sa dá dosiahnuť rozvojom trojkombinácie strava – spánok – kľud. Kto má na to, ešte účinnejšie je venovať sa týmto trom veciam v opačnom poradí. Ale ukazuje sa, že je to pre väčšinu ľudí náročnejšie. V podstate ide o zvyšovanie úrovne sebauvedomenia a sebariadenia. Prínosom je zlepšenie vitality, zdravia a pocitu šťastia a spokojnosti aj doma, aj v práci.

Možno je teraz zmena pre vašich ľudí práveže ťažká a nie ľahká a už vôbec nie rýchla. O čo silnejší je v ľuďoch tento pocit, o to viac treba ľudí povzbudzovať k rastu a rozvoju, pretože zmena k lepšiemu je možná. Každý to môže dokázať.

Neustále treba hľadať špecifické, na mieru šité metódy ako viesť a manažovať ľudí, aby zo seba z vlastnej vôle vydali to najlepšie, čo sa v nich skrýva. Potom možno očakávať, že zlepšovanie bude bežať optimálne. To je hlavnou zásadou neustáleho systematického zlepšovania plne zameraného na zlepšovanie ľudí.

Viaceré z týchto zásad sa, samozrejme, vo firmách uskutočňujú už v súčasnosti. A niektoré ďalšie tu možno nie sú uvedené.

Dobrý princíp je ponechať to, čo dobre funguje a ostatné doplniť alebo zlepšiť.

Vráťme sa však k pôvodnej otázke – tak naozaj sa dá zlepšovať ľahko a rýchlo?

Odpoveď je – áno.

Stačí si nastaviť správne hlavu na rast a rozvoj, nájsť v zlepšovaní zmysel a pustiť sa do diela.

Odkedy Einstein vymyslel teóriu relativity, ešte viac sa ukázalo, že všetko so všetkým súvisí. Môže to byť tak, že niekomu sa dá zlepšovať ťažko a pomaly a inému relatívne ľahko a rýchlo. Takže výstižnejšie bude preformulovať odpoveď takto:

Áno, dá sa zlepšovať relatívne ľahko a rýchlo.

2 Replies to “Naozaj sa dá zlepšovať ľahko a rýchlo?”

  1. Id like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. Im hoping to view the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.