FPFA

Náš celistvý originálny systém FPFA ® je nový v tom, že:

Je plne zameraný na zlepšovanie ľudí, ktorí následne zlepšujú vo firme všetko potrebné.

Optimálne sa zaoberá harmonizáciou záujmov tak, aby boli uspokojené individuálne, tímové aj celofiremné záujmy. A zároveň záujmy vedenia firmy a ľudí.

Základom systematického zlepšovania ľudí je zvyšovanie vedomia prostredníctvom rozvoja sebauvedomenia, sebariadenia, riadenia vzťahov a sociálneho povedomia.

Je celistvý, sleduje integritu všetkých súčastí FPFA ® a ich vyváženosť, rieši praktické podnikové systémy a zároveň prihliada na otázky ľudskosti, zmyslu a širších súvislostí zlepšovania.

Je v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, ktoré skúšame na sebe a svojich spolupracovníkoch.

Je vhodný pre praktické nasadenie do firemného prostredia či už vo výrobe alebo v oblasti služieb.

Náš nový spôsob implementácie plne rešpektuje podmienky danej firmy a požiadavky klienta.

Pre ilustráciu Vám predkladáme zobrazenie nášho systému FPFA ® tentokrát vo forme myšlienkových máp. Ich obsah je identický, avšak prvá myšlienková mapa má formu „chobotničky“ a druhá má „obdĺžnikovú“ formu. Každý si môže vybrať tú formu, ktorá mu viac vyhovuje.

FPFA forma chobotničky
FPFA obdĺžniková forma