Vstupná konzultácia

Prvý rozhovor zdarma o ponúkanom systéme FPFA® – navrhovaných metódach, projektoch, priebehu a efektívnosti prípadnej spolupráce.

Vypracovanie ponuky poradenských služieb

Vypracovanie rámcovej ponuky „šitej na mieru“ špeciálne pre Vašu firmu – zlepšovanie v dobrých aj v zlých časoch.

Zisťovanie a zosúladenie záujmov

Koučing a mentoring pri zisťovaní a zosúladení záujmov vedenia a ľudí.

Optimalizácia stratégie

Spolupráca pri zlepšení stratégie (v dobrých aj v zlých časoch) a jej implementácia do firemnej praxe.

Meranie výkonnosti

Koučing a spolupráca pri zefektívnení systému plánovania a merania výkonov ľudí. Vypracovanie dokumentácie.

Vyhodnocovanie výkonov

Poradenstvo a spolupráca pri vytvorení a zavedení zlepšeného systému vyhodnocovania výkonov ľudí. Vypracovanie dokumentácie.

Štandardizácia

Poradenstvo a projektový manažment pri vytvorení a zavedení zlepšeného systému štandardizácie firemných činností. Vypracovanie dokumentácie.

Systém stáleho zlepšovania (SSZ)

Projektový manažment pri vytvorení a zavedení systému SSZ. Vypracovanie dokumentácie. Detailné informácie o SSZ nájdete v sekcii METÓDY A PROJEKTY.

Zlepšená organizačná štruktúra

Koučing a poradenstvo pri zefektívnení organizačnej štruktúry v súlade so zavedenými novými systémami. Vypracovanie dokumentácie. Podrobnejšie v sekcii PROJEKTY.

Osobný rozvoj a organizačné učenie

Poradenstvo, koučing a spolupráca pri vytvorení plánov osobného rozvoja ľudí a ich zavedení do praxe. Školenia a workshopy pre systém organizačného učenia.
Podľa potreby aj osobný koučing.
Pre našich klientov poskytujeme literatúru z našej knižnice s viac než 700 titulmi.

Ďalšie poradenské služby

Poradenstvo, konzultácie a školenia na základe vlastných skúseností:
– leadership, management a motivácia
– vyhľadávanie spoľahlivých dodávateľov
– ako robiť zahraničný obchod
– ako rozbehnúť firmu v zahraničí
– ako predať firmu.

My navrhujeme riešenia, spoločne ich prediskutujeme a vy ich schvaľujete pre realizáciu.

Radi sa budeme podieľať na plnení vašich úloh podporením pracovných tímov našimi praktickými skúsenosťami.