MAL SOM FIRMU. UŽ JU NEMÁM. TOĽKO SOM JU ZLEPŠOVAL, AŽ JU KÚPILI ŠVAJČIARI. CELÚ.

EŠTE PREDTÝM SME MALI FIRMU S 200 ĽUĎMI. TÚ KÚPILA VÝZNAMNÁ ČESKÁ FIRMA, CELÚ. OBE FUNGUJÚ DODNES.

V posledných dvoch rokoch som sa venoval poradenstvu pre nového švajčiarskeho majiteľa. Mojou hlavnou úlohou bolo viesť spoločnosť a rozbehnúť nové výrobky. Myslím, že sme spolu s kolegami a partnermi túto úlohu dobre zvládli.

VŠELIČO SME UŽ PRESKÁKALI.

Aj v každom prvom modeli SUV prémiovej nemeckej značky, ktorý sa montoval v Amerike, máme naše diely. Dokonca je ich vidieť v interiéri.

Aj dvojnásobnú formu, ako ešte nikto, pre plastovú klietku svetového výrobcu ložísk, sme vyriešili. Spolu so sériovou výrobou dielov. Ten projekt úspešne beží už takmer dve desaťročia.

Aj rovnú hlavnú rúru prúdového leteckého motora sme, ešte predtým, dokázali vyrobiť v strojárňach. To bol tiež tvrdý oriešok.

AJ DIGITÁLNY SENZOR PRE ŠVAJČIARSKEHO ZÁKAZNÍKA (NA PRIAMO) SME ZVLÁDLI V SÉRIOVEJ VÝROBE. S NAJVYŠŠOU ÚROVŇOU KVALITY A PRITOM SO SAMOKONTROLOU OPERÁTOROV. ZAVIEDLI SME AJ VIACERÉ MODERNÉ PODNIKOVÉ SYSTÉMY – PLÁNOVANIE (INDIVIDUÁLNE PRE KAŽDÉHO PRACOVNÍKA), VYHODNOCOVANIE VÝKONU ĽUDÍ, MANAŽMENT S PRVKAMI SAMORIADENIA A VODCOVSTVO ZALOŽENÉ NA SLUŠNOSTI A VZÁJOMNOM REŠPEKTE.

Všetky tie úspechy mali v sebe kusisko úsilia, nadšenia, nápadov, techniky aj organizácie a riadenia. Po rokoch sme zistili, že práve technika a technológie nám išli vždy najlepšie. A organizácia a riadenie boli slabšie. Hlavne toho ľudského typu. A možno je to aj v dnešnej dobe podobné vo viacerých firmách.

Firma slúži na zarábanie peňazí. Preto sú všetky aktivity, niekedy až príliš, zamerané na peniaze. Na obchod, marketing, manažment, stroje, zariadenia, budovy, na ľudí – na všetko, čo treba pre výrobu výrobkov alebo pre poskytovanie služieb.

PRITOM ČASTO UNIKÁ KTO JE NOSITEĽOM VŠETKÝCH TÝCHTO AKTIVÍT POTREBNÝCH PRE ZARÁBANIE PEŇAZÍ – ĽUDIA.

Ľudia sú často až na poslednom mieste.

Pri náročnej práci na plnení denných úloh je v popredí všetko ostatné, len nie ľudia. Avšak v skutočnosti sú to vždy ľudia, ktorí hýbu so strojmi a vecami. Sú to ľudia, čo všeličo zariaďujú v obchode, konštruujú či projektujú v kanceláriách, vybavujú záležitosti pri zabezpečovaní materiálu, energií, financií. Sú to ľudia čo vedú, riadia a organizujú ostatných ľudí. Keby zajtra nik neprišiel do práce, čo by z firmy zostalo?

ĽUDIA VYTVÁRAJÚ BOHATSTVO FIRMY.

Preto treba hlavnú pozornosť zamerať práve na ľudí. Aby boli schopnejší a ochotnejší. Aby mali záujem nielen plniť pridelené úlohy, ale aj prichádzať s novými nápadmi, hľadať nové riešenia, zavádzať zmeny.

ZLEPŠOVAŤ VŠETKO, ČO SA VO FIRME ROBÍ.

Dá sa to, ukazujú to naše skúsenosti, o ktoré sa chceme podeliť.

Podľa nášho názoru dozrel čas na zásadnú zmenu. Hľadať riešenie problémov prostredníctvom lepšej starostlivosti o ľudí, v oblasti ich systematického rozvoja. So zameraním na kreativitu, odborné schopnosti, ochotu a prácu v tíme.

Myslíme si, že je potrebné dať ľudí na 1. miesto. Pred stroje, budovy, majetok, obchod, procesy – aj keď v tých sa ľudia nachádzajú. Pred obrat, zisk, ukazovatele, peniaze, pred všetko. A vo všetkom, čo sa deje, vidieť najprv človeka. V súlade s princípmi:

NAJPRV ĽUDIA, POTOM STROJE A VŠETKO OSTATNÉ.

PODPORME ZLEPŠOVANIE ĽUDÍ A ONI POTOM ZLEPŠIA VŠETKO POTREBNÉ.

Naše znalosti a skúsenosti sme zhrnuli do originálneho systému FPFA (Fully People – Focused Approach), s prístupom plne zameraným na ľudí. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii PROJEKTY.

Viacero ciest vedie k cieľu. A zároveň platí, že každá firma je iná, jedinečná. Vyrába iné výrobky alebo poskytuje iné služby ako druhá firma. Pracuje v inom odvetví, v inom prostredí, má iných ľudí, iné stroje, pracovné postupy, know-how a ďalšie.

Preto systém FPFA, ani žiadny iný systém, nie je možné šablónovite použiť pre viacero firiem. Použiť možno len principiálne riešenia. Vždy je nutné vytvoriť riešenie a postupnosť krokov pre každú konkrétnu firmu zvlášť „šité na mieru“. Inak sa vynaložené zdroje a čas minú účinkom.

Pre našich klientov máme pripravené viaceré vzorové postupy a riešenia. Časť z nich nájdete v sekciách METÓDY a PROJEKTY. Pre ďalšie tu nie je dosť miesta. Naviac by to bolo len málo prínosné, keďže je potrebné najprv poznať okolnosti a podmienky fungovania každej firmy. Uvedomujeme si to a preto PONÚKAME VSTUPNÉ ROZHOVORY BEZPLATNE.

Vy viete, čo robiť pre to, aby ste predávali svoje výrobky alebo služby, aby Vaša firma fungovala. Ak by ste však chceli, aby fungovala ešte lepšie, systematickejšie a s menšou námahou, radi by sme sa podieľali na takomto projekte.

UČÍME SA OD NAJLEPŠÍCH A SKÚŠAME NA SEBE A SVOJICH PARTNEROCH A SPOLUPRACOVNÍKOCH, ČO FUNGUJE A KEDY. A O TIETO ZNALOSTI A SKÚSENOSTI SA S RADOSŤOU PODELÍME. NAŠU ÚLOHU VIDÍME V PRAKTICKEJ PODPORE VAŠICH PRACOVNÝCH TÍMOV A SME PRIPRAVENÍ ÚČINNE SA PODIEĽAŤ NA RIEŠENÍ VAŠICH ÚLOH. JEDNODUCHO BUDEME ZÁUJEMCOM O SYSTEMATICKÉ ZLEPŠOVANIE NAPORÚDZI .

PRAKTICI PRAKTIKOM.

Veríme si, naše postupy sú efektívne a prínosné. Preto ponúkame našim klientom vyplatiť nám odmenu až po realizácii projektu ako podiel na dosiahnutých prínosoch. V súlade s princípom:

NAJPRV VÝSLEDKY, POTOM PENIAZE.

Naše pôsobenie pri spoločnom riešení vnímame analogicky ako keď horský vodca, ktorý už vystúpil na niektoré vrcholy, pomáha hľadať cestu k cieľu.

My navrhujeme metódy a riešenia a klient ich posudzuje, rozhoduje o výbere a schvaľuje.

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii METÓDY.

V našej praxi sa dobre osvedčila metóda myšlienkovej mapy pre rôzne účely použitia. Pre inšpiráciu Vám predkladáme firemnú stratégiu našej firmy ASCON I vo forme myšlienkovej mapy.

Prax ukazuje, že viaceré pohľady na tú istú vec môžu byť veľmi efektívne. 

NAŠE SKÚSENOSTI UKAZUJÚ, ŽE PRÍNOSY VO VÝŠKE 10 %, 20 % BA AŽ 30 % VO VÝKONNOSTI RIEŠENEJ OBLASTI ALEBO CELEJ FIRMY, SÚ REÁLNE.

Po vstupnom rozhovore je možné pokračovať diskusiou o predstave čo, ako a kedy by malo byť riešené. Alebo je možné napr. uskutočniť osobný koučing s majiteľom alebo človekom zodpovedným za rozvoj a zlepšovanie. Ďalšou alternatívou je priamo zahájiť riešenie určitého problému s pracovníkom zodpovedným za danú oblasť. Dôležité je rešpektovať zvyklosti konkrétnej firmy a venovať sa skutočným potrebám. 

PODSTATNÉ JE VŠAK ZAČAŤ HNEĎ.

Podrobný popis poskytovaných služieb nájdete v sekcii DOMOV – Naše služby.

Návrh tém pre projekty si môžete pozrieť v sekcii PROJEKTY.

URČITE TO POZNÁTE Z PRAXE, ČO SA ODLOŽÍ, SA ZREALIZUJE AŽ PO VEĽMI DLHOM ČASE ALEBO VÔBEC. PRETO, AK SA VÁM NÁŠ PRÍSTUP K ZLEPŠOVANIU PÁČI ALEBO VÁS OSLOVILA ASPOŇ JEHO ČASŤ, PROSÍM OZVITE SA.