Možno na nič. A možno na všetko.

Záleží na tom o čo komu ide.

Ponúkajú sa dva protichodné názory.

Jedni hovoria, že zlepšovanie netreba.

Firma celkom dobre funguje už roky, rastie a tvorí zisk. A žiadny systém neustáleho zlepšovania nemá zavedený.

Obvykle je to v takejto firme tak, že majiteľ má okolo seba zopár šikovných a ochotných ľudí. A tí zvyčajne vymýšľajú nové veci a vždy sú tam, kde sa čosi nové deje. K tomuto spôsobu patrí to, že týchto pár ťahúňov potom ťahá káru s desiatkami alebo aj stovkami ľudí, ktorí sa svojím spôsobom vezú. A tým pádom sú aj poriadne narobení a unavení a neustále majú pocit, že na nič nemajú čas. A tak niet času na záľuby, priateľov, rodinu ani na seba.

Sám som si tým prešiel, mám to v živej pamäti. Narobil som sa ako kôň.

V dávnejšej minulosti bežala veľmi silná téma – štíhly podnik, či metódy lean. Z každej strany to na mňa doliehalo a tak ma napadlo, že by hádam bolo dobré vedieť o tom viac.

Nechal som sa aj s kolegom nalákať na jednodňový seminár práve na túto tému. Prednášali hlavne praktici priamo z výroby a medzi nimi bol aj hlavný rečník z českého závodu firmy svetového mena. Mal hovoriť o tom, aké problémy riešili pri implementácii a akí sú už v tom čase v metódach lean pokročilí. A aj boli. A čo som si uvedomil ešte viac, že my sme neboli.

Už po prvej hodine prednášky tohto odborníka by som sa bol radšej niekde inde videl. A po seminári som si pripadal veľmi hlúpy. „Takže takto to dnes vo svete chodí“ – preblesklo mi hlavou. A hneď som si aj kúpil zopár kníh. A na počudovanie, hlavne samého seba, som ich aj prečítal. Pretože to v tom čase nebolo mojím dobrým zvykom. Bol to pre mňa silný zážitok. A vtedy som to síce tak nebral, ale neskôr som spozoroval, že to bol prelom v mojom pracovnom živote. Začal som si viac všímať dianie okolo seba, aj vo svete, a novinky vo vede aj v podnikaní. A drží ma to dodnes.

K štúdiu rôznych zdrojov som postupne pridal aj skúšanie nových poznatkov na sebe a kamarátoch. A neskôr aj na spolupracovníkoch.

A – prišli prvé neúspechy. Rozladilo ma to, ešte som si len slabo uvedomoval, že tak to má byť, tak je to správne. Pretože človek sa učí systémom pokus – omyl. K tomu patrí ešte jeden poznatok – tak ako po daždi príde slnečno, aj po neúspechu zase príde úspech. Krajšie povedané: neúspech je predzvesťou úspechu.

Veľmi cenné bolo pre mňa zistenie, že drieť vo firme s partou ťahúňov je len jednou z možností ako riadiť firmu a dosahovať úspech. Existuje aj iná.

Roky som nad tým premýšľal, čo je vlastne najdôležitejšie pre založenú a rozbehnutú firmu. A vyšlo mi, že je to neustále systematické zlepšovanie. A v rámci neho prednostná podpora rastu a zlepšovania ľudí. Myslíte, že sa s tým dá súhlasiť, alebo predsa len existuje voľačo dôležitejšie?

Čokoľvek iné som si predstavoval – budovy, stroje, procesy, kvalitu, motiváciu, výrobky, služby – všetko môžu zlepšovať len ľudia. A „rovnakí“ ľudia môžu vytvárať len „rovnaké“. Pre rast a rozvoj firmy sú rozhodujúce schopnosti a ochota ľudí. Preto treba prednostne viesť ľudí k ich zlepšovaniu a až potom sa dá očakávať, že dôjde k zlepšovaniu firmy.

Každá firma je len taká dobrá, akých má dobrých ľudí.

Druhí hovoria, že zlepšovanie je nutnosťou.

Tu sa dostávame k druhej stránke zlepšovania, k druhému prístupu k vedeniu a manažmentu firmy. K budovaniu nového vzťahu k ľuďom na báze slušnosti, kľudu, rešpektu a dôvery vedúcich k vybudovaniu systému neustáleho zlepšovania.

Uvedomenie si fenoménu zmeny, prijatie zlepšovania ako integrálnej súčasti práce, vedie k proaktívnemu prístupu k vytváraniu nových riešení, výrobkov a služieb. Keď človek pocíti, že má zlepšovanie vo svojich rukách, že ho ovláda a riadi podľa svojej vôle, všetko pôjde lepšie a rýchlejšie.

Proaktívny, vedomý a systematický prístup k zlepšovaniu je kľúčom k úspechu firiem a ľudí.

Lepšie povedané k úspechu ľudí a firiem, pretože sú to vždy ľudia, ktorí firmu tvoria. Aj všetky hodnoty firmy.

Zmena je tu a zdá sa, že je to jeden z hlavných princípov existencie. Už dávni myslitelia si všimli, že:

Jediné, čo sa nemení, je zmena samotná.

Napríklad ľudské telo vraj vytvorí každý deň 300 miliárd buniek pre ich obnovu. Ani sa nie je čo čudovať, veď človek pozostáva zo 76 biliónov buniek. Po siedmich rokoch sa v tele vymenia skoro všetky bunky.

Aj keď sedíme, sa pohybujeme. Naozaj sa v celom vesmíre nedá nájsť nič, čo by stálo, čo by sa nemenilo. Keď zvonku nie, tak vnútri.

Už len preto, správne sa zapojiť do prúdu zmien je lepšie, než odolávať alebo klásť odpor.

Zlepšovanie, ako želaná zmena, je kľúčom k úspechu v práci, či k životnému šťastiu.

Ešte stále je človek hýbateľom všetkých zmien vo firmách. Umelá inteligencia a roboty sa síce čoraz viac uplatňujú v práci, avšak zatiaľ nie sú schopné nahradiť ľudí v tvorivej činnosti.

Vymýšľanie nových vecí a hľadanie riešení, ktoré sú základom zlepšovania, je stále doménou človeka. Vytváranie nových postupov, výrobkov či služieb je čoraz dôležitejšie pre udržateľnosť podnikania. Predať sa dá len nové, staré nikto nechce.

Zlepšovanie zamerané prednostne na ľudí je efektívnou cestou pre dlhodobú prosperitu firmy.

Nie náhodou sa hovorí, že zmena je život. Keď to obrátime, ten čo sa zmene bráni, žije len čiastočne.

Zlepšovanie je zmena. Je to hra o nové, čo tu ešte nebolo, skúšanie, čo ešte nik iný neskúsil. A keďže nositeľmi tvorivosti sú ľudia, sústrediť sa priamo na zlepšovanie ľudí, je kľúčom k akejkoľvek úlohe, k akémukoľvek zámeru. Ide o vybudenie svojich ľudí na vyššiu úroveň záujmu, zapojenia, činorodosti, kreativity. Vyžaduje si to nový prístup – objavovať nové spôsoby, nové prostriedky pre vymýšľanie a vytváranie nových vecí.

Čokoľvek bude vo firme treba, je žiadúce, aby to bolo lepšie.

Potrebujete zlepšiť kvalitu?

Podporte a rozvíjajte svojich ľudí v chápaní a vytváraní kvality a dosiahnete zlepšenie. Pýtajte sa ľudí na názor na problémy týkajúce sa kvality. Trvale ich presviedčajte, že ich návrhy na zlepšenie sú želané a že budú aj primerane odmenené. Použite vhodné metódy, systematicky ľudí vzdelávajte a zrealizujte správne projekty. Určite dosiahnete zlepšenie kvality.

Potrebujete zlepšiť produktivitu?

Vytvorte alebo zlepšite svoj systém neustáleho zlepšovania so zameraním prednostne na zlepšovanie ľudí a určite bude výsledkom zlepšenie produktivity.

Alebo potrebujete zvýšiť zisk a rast firmy?

Riešenie je rovnaké – implementujte alebo optimalizujte súčasný systém neustáleho zlepšovania s prístupom plne zameraným na prednostné zlepšovanie ľudí. A ochotnejší a schopnejší ľudia potom budú zlepšovať všetko potrebné. Najprv s pomocou a neskôr aj bez vnútornej či vonkajšej pomoci. Podľa mojich skúseností dôjde k zlepšeniu.

A keď nepotrebujete nič z toho, pretože všetko funguje výborne, potom zlepšovanie prinesie zlepšenie delegovania úloh a činností na to miesto a tú úroveň, kde to optimálne patrí.

Ľudia budú vo väčšej miere robiť to, čo robiť majú. A šéfovia sa budú môcť viac venovať svojim úlohám, ktoré už nik na nižšej úrovni urobiť nevie. K tomu patrí aj vedenie ľudí k ich neustálemu zlepšovaniu.

Majstri nebudú musieť zariaďovať veci za operátorov, ani bežať kúpiť farbu namiesto ľudí zodpovedných za nákup. A manažéri nebudú musieť riešiť problémy na dielni namiesto majstrov.

Zostane viac času pre rozmýšľanie o vízii, stratégii, prevencii a celkovo riešiť veci viac systematicky – premyslene, plánovite, usporiadane a pravidelne.

Nebude treba trčať v práci do 19-tej a ešte aj tak nestíhať.

Na čo je teda zlepšovanie dobré?

Pre tých, ktorí cítia, že nepotrebujú ani vyšší zisk ani rast firmy, je zlepšovanie dobré na vytvorenie väčšieho kľudu a pohody. Zostane viac času na zmysluplnejšiu prácu vo firme a doma viac času na rodinu, záľuby a na seba.

Systematické zlepšovanie vedie zároveň k vyššej stabilite a konkurencieschopnosti firmy. To je dobrý základ pre dosahovanie dlhodobej prosperity.

A pre tých, ktorí chcú viac zarábať a rásť je prínosom, že práve to sa stane.

Samozrejme treba pripočítať to, čo je uvedené vyššie.

Vložená slušnosť – kľud – rešpekt – dôvera sa vám vynásobené vrátia späť cez vašich spokojnejších ľudí, ich vyššiu výkonnosť v operatívnej práci aj v inováciách.

Áno, do systematického zlepšovania treba investovať, ale oplatí sa to. Možno aj najviac zo všetkých investícií. Stačí začať s menšími zlepšeniami a postupne pridávať na zložitosti a rozsahu projektov. Vždy v súlade s nárastom kreativity a úrovňou pripravenosti ľudí.

Samozrejme všetci hneď nebudú raketoví vývojári a nadšení zlepšovatelia. Ak sa však veci chytia za správny koniec, možno očakávať prvé výsledky po niekoľkých týždňoch.

U niektorých ľudí sa bude treba uspokojiť s tým, že sa do zlepšovania zapoja len tak, že nebudú brániť realizácii nápadov druhých ľudí. Aj to môže byť veľkým prínosom, pretože odpor voči zmenám býva veľký.

Treba zamerať pozornosť človeka z vonkajšieho sveta tiež aj na svoj vnútorný svet, na seba, na svoj rozvoj. Človek zvyčajne dobre vie, čo má urobiť ten druhý, no oveľa menej vie to, čo má urobiť on sám.

Keď si ľudia všimnú väčšiu starostlivosť zo strany vedenia, väčší rešpekt a očakávanie zlepšovania, zapoja sa do tohto procesu s väčším záujmom a aktivitou.

Ľudia si vedia dobre spočítať, čo sa im oplatí.

Príjmy ľudí zapojených do zlepšovania sa stanú čoraz významnejšou časťou ich celkových príjmov. To bude silnou motiváciu pre tých, ktorí ešte otáľajú. Ide o to, aby mali dobrú možnosť sa zapojiť.

Príjmy ľudí za zlepšovanie sú kryté vyššou pridanou hodnotou pre firmu. Preto je to transparentné a spravodlivé pre obe strany.

Zhrnutie hlavných prínosov neustáleho systematického zlepšovania je znázornené v nasledujúcom obrázku.

Neustále systematické zlepšovanie, hlavne také, ktoré je zamerané na prednostné zlepšovanie ľudí ako je náš systém FPFA (Fully People-Focused Approach), môže dosahovať prínosy vo výške desiatok percent.

Reálne je možné dosiahnuť až 30 %-né zlepšenie výkonnosti v závislosti od postupu riešenia a tiež od aktuálnej úrovne zlepšovania v danej firme.

Môže byť užitočné poradiť sa s niekým zvonka, či už pre nedostatok riešiteľských kapacít alebo pre získanie nezaujatého pohľadu na tie isté veci – pre nové impulzy a inšpiráciu.

Ešte Vám ponúkam zamyslenie sa nad témou zlepšovania, možno je to podobný vnútorný dialóg, ako majú viacerí z nás. Volám to:

Hovory s mojou hádavou mysľou.

A čo považujem na zlepšovaní za najdôležitejšie?

Začať a neustále kráčať.

Ale čo ak začnem priskoro a spravím chybu?

Áno. Chyby na ceste určite vzniknú, našťastie. Veď práve prostredníctvom chýb sa človek učí.

A čo ak bude chyba veľká a ohrozí celú firmu?

Najväčšia chyba je zostať stáť. Dokedy? Ten správny čas konať je teraz.

Ale niektoré veci bolo lepšie urobiť už skôr a niektoré veci je lepšie spraviť neskôr v tom „správnom čase“.

Áno. Existujú také veci. No v prípade zlepšovania sa jedná o súvislý, neustály proces, spätý so životom ako takým. Kedy sa chcú mať ľudia v živote lepšie, o 2 – 3 roky alebo teraz?

No nie je lepšie najprv postáť a všetko dobre premyslieť?

Keď človek začne, tým sa myslí aj to, že o zlepšovaní premýšľa. Keď kráča, môže zrýchliť aj spomaliť. To sa nedá, keď stojí, keď nič vo veci nerobí.

Ale môže aj zablúdiť.

Môže. A aj sa vrátiť späť a skúsiť iný smer. Cestou si môže upraviť smer, spôsob aj rýchlosť pohybu.

Ale môže aj spomaliť alebo zastaviť.

Avšak kto sa už raz pohol, aj keď zastane, pohne sa znovu oveľa ľahšie ako po prvýkrát.

Ale je to nebezpečné, môže to byť cesta do neznáma.

Oveľa nebezpečnejšie je zostať stáť a čakať. Kráčať po ceste znamená riadiť si svoj život podľa svojich predstáv. Čakať znamená ponechať na druhých, aby riadili môj život.

Preto je zo všetkého najdôležitejšie začať hneď teraz.

Alexander Suja

www.asconi.sk

2 Replies to “Na čo je systematické zlepšovanie dobré?”

    1. In one wise book I read that the one who gives is to be thanked. I liked it. So it’s really me who thanks. You made me very happy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *